CM Trade

ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับโบนัส

ดาวน์โหลด
ETH: คำสั่งซื้อสูง

ETHUSD

ETH: คำสั่งซื้อสูง

2023-02-03

BTC: ลอยอยู่ในระดับสูง

BTCUSD

BTC: ลอยอยู่ในระดับสูง

2023-02-03

ETH: สั่นขึ้น

ETHUSD

ETH: สั่นขึ้น

2023-02-02

BTC: เพิ่มขึ้นในระดับสูง

BTCUSD

BTC: เพิ่มขึ้นในระดับสูง

2023-02-02

ETH: ช็อตช่วงกว้าง

ETHUSD

ETH: ช็อตช่วงกว้าง

2023-02-01

BTC: ลอยอยู่ในระดับสูง

BTCUSD

BTC: ลอยอยู่ในระดับสูง

2023-02-01

ETH: สูงขึ้น

ETHUSD

ETH: สูงขึ้น

2023-01-31

BTC: การกลับตัวสูง

BTCUSD

BTC: การกลับตัวสูง

2023-01-31

ETH: ความผันผวนสูง

ETHUSD

ETH: ความผันผวนสูง

2023-01-30

BTC: คำสั่งซื้อสูง

BTCUSD

BTC: คำสั่งซื้อสูง

2023-01-30

ETH: ความผันผวนสูง

ETHUSD

ETH: ความผันผวนสูง

2023-01-27

BTC: คำสั่งซื้อสูง

BTCUSD

BTC: คำสั่งซื้อสูง

2023-01-27

ETH: สั่นขึ้น

ETHUSD

ETH: สั่นขึ้น

2023-01-26

BTC: ความผันผวนสูง

BTCUSD

BTC: ความผันผวนสูง

2023-01-26

ETH: คำสั่งซื้อสูง

ETHUSD

ETH: คำสั่งซื้อสูง

2023-01-25

BTC: ลอยอยู่ในระดับสูง

BTCUSD

BTC: ลอยอยู่ในระดับสูง

2023-01-25

ETH: ความผันผวนสูง

ETHUSD

ETH: ความผันผวนสูง

2023-01-24

BTC: คำสั่งซื้อสูง

BTCUSD

BTC: คำสั่งซื้อสูง

2023-01-24

ETH: สูงขึ้น

ETHUSD

ETH: สูงขึ้น

2023-01-23

BTC: ขยับขึ้นสูง

BTCUSD

BTC: ขยับขึ้นสูง

2023-01-23

ETH: ความผันผวนสูง

ETHUSD

ETH: ความผันผวนสูง

2023-01-20

BTC: ช้าลง

BTCUSD

BTC: ช้าลง

2023-01-20

ETH: สูงขึ้น

ETHUSD

ETH: สูงขึ้น

2023-01-19

BTC: สูงขึ้น

BTCUSD

BTC: สูงขึ้น

2023-01-19

ETH: ลอยอยู่ในระดับสูง

ETHUSD

ETH: ลอยอยู่ในระดับสูง

2023-01-18

BTC: ความผันผวนสูง

BTCUSD

BTC: ความผันผวนสูง

2023-01-18

ETH: เลื่อนขึ้นสูง

ETHUSD

ETH: เลื่อนขึ้นสูง

2023-01-17

BTC: เพิ่มขึ้นในระดับสูง

BTCUSD

BTC: เพิ่มขึ้นในระดับสูง

2023-01-17

ETH: คำสั่งซื้อสูง

ETHUSD

ETH: คำสั่งซื้อสูง

2023-01-16

BTC: ปีนขึ้นไปให้สูง

BTCUSD

BTC: ปีนขึ้นไปให้สูง

2023-01-16

ETH: สูงขึ้น

ETHUSD

ETH: สูงขึ้น

2023-01-13

BTC: ปีนขึ้นไปให้สูง

BTCUSD

BTC: ปีนขึ้นไปให้สูง

2023-01-13

ETH: ความผันผวนสูง

ETHUSD

ETH: ความผันผวนสูง

2023-01-12

BTC: ขยับขึ้นสูง

BTCUSD

BTC: ขยับขึ้นสูง

2023-01-12

ETH: คำสั่งซื้อสูง

ETHUSD

ETH: คำสั่งซื้อสูง

2023-01-11

BTC: ตึกสูง

BTCUSD

BTC: ตึกสูง

2023-01-11

ETH: ความผันผวนสูง

ETHUSD

ETH: ความผันผวนสูง

2023-01-10

BTC: ความผันผวนสูง

BTCUSD

BTC: ความผันผวนสูง

2023-01-10

ETH: กระทิงขยับขึ้น

ETHUSD

ETH: กระทิงขยับขึ้น

2023-01-09

BTC: แรงกระแทกขยับขึ้น

BTCUSD

BTC: แรงกระแทกขยับขึ้น

2023-01-09

ETH: การควบรวมกิจการในช่วงแคบๆ

ETHUSD

ETH: การควบรวมกิจการในช่วงแคบๆ

2023-01-06

BTC: การรวมฐานที่อ่อนแอ

BTCUSD

BTC: การรวมฐานที่อ่อนแอ

2023-01-06

ETH: กระทิงขยับขึ้น

ETHUSD

ETH: กระทิงขยับขึ้น

2023-01-05

BTC: การรวมฐานในกรอบแคบๆ

BTCUSD

BTC: การรวมฐานในกรอบแคบๆ

2023-01-05

ETH: คำสั่งซื้อต่ำ

ETHUSD

ETH: คำสั่งซื้อต่ำ

2023-01-04

BTC: การรวมฐานในกรอบแคบๆ

BTCUSD

BTC: การรวมฐานในกรอบแคบๆ

2023-01-04

ETH: คำสั่งซื้อต่ำ

ETHUSD

ETH: คำสั่งซื้อต่ำ

2023-01-03

BTC: ความผันผวนต่ำ

BTCUSD

BTC: ความผันผวนต่ำ

2023-01-03

ETH: คำสั่งซื้อต่ำ

ETHUSD

ETH: คำสั่งซื้อต่ำ

2023-01-02

BTC: ความผันผวนต่ำ

BTCUSD

BTC: ความผันผวนต่ำ

2023-01-02

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

CM Trade แอปพลิเคชันมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

มากกว่า