CM Trade

ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับโบนัส

ดาวน์โหลด
หน้าแรก>นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อตกลงของลูกค้า
การเปิดเผยความเสี่ยง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ความปลิดภัยของกองทุน
ประกาศลูกค้า

CM Trade เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยได้รับการสนับสนุนและเคารพจากลูกค้าในเรื่องการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราได้รับเกียรติและเคารพถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ทุกข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดจะได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งคัด

CM Trade ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างสูงและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดเตรียมบริการเปิดบัญชีซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศและสินค้าค้างคาวไว้สำหรับลูกค้า พร้อมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ CM Trade มุ่งมั่นที่จะรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเคร่งเครียด นอกจากนี้ CM Trade จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ในการเปิดบัญชีซื้อขายกับ CM Trade จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในเท่านั้น เช่น การประเมินสถานการณ์การเงินของลูกค้า การดำเนินการซื้อขายและการขอบริการต่าง ๆ การให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ และการยืนยันตัวตนของลูกค้าตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

(a) CM Trade ต้องการข้อมูลเพื่อการดำเนินการของลูกค้า ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในแบบฟอร์มสมัครบัญชี CM Trade และแบบฟอร์มอื่น ๆ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, วันเกิด, เลขประจำตัวประชาชน, อาชีพ, ข้อมูลทรัพย์สินและรายได้ เป็นต้น

(b) ข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าและ CM Trade รวมถึงบริษัทในเครือ CM Trade

(c) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสำรวจความเป็นไปได้ของลูกค้า

(d) ข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของลูกค้า เช่น เอกสารที่ออกโดยรัฐบาล, หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่

CM Trade จะให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้มา โดยจำกัดเพียงอย่างเดียวเพื่อให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง CM Trade จะมอบอำนาจให้เฉพาะผู้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือในการสมัครบัญชีใหม่และตรวจสอบเครดิตเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การร้องขอนี้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า CM Trade ไม่มีความตั้งใจที่จะขายหรือให้เช่าชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลใดๆ

เกี่ยวกับการขอลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อ

เกี่ยวกับการขอลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณสามารถขอเปลี่ยนแปลงและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยส่งอีเมลไปที่ cjetkin1@gmail.com คุณยังสามารถขอให้เราแก้ไขข้อผิดพลาดหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยส่งอีเมลไปที่ cjetkin1@gmail.com(ยกเว้นประวัติการซื้อขายของคุณและข้อมูลอื่นที่เราต้องเก็บไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) คำขอลบหรือแก้ไขสามารถส่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เช่นการส่งทางไปรษณีย์หรือสแกนไฟล์) ที่ cjetkin1@gmail.com โดยแนบชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อช่วยเราในการดำเนินการต่อไปได้รวดเร็วขึ้น หากเราไม่พอใจในการยืนยันตัวตนของคุณเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอของคุณ โปรดทราบว่าโดยปกติเมื่อเราไม่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการดำเนินการหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป หรือเมื่อเราไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติ ยกเว้นในกรณีที่คุณมีคำขออื่

Cookies 

หมายถึงอุปกรณ์ติดตามบนฮาร์ดดิสก์ของลูกค้าที่สามารถติดตามและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ของลูกค้าได้ CM Trade อาจติดตั้งและเก็บรักษา cookies ของ CM Trade บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเพื่อช่วยให้เข้าใจว่าเว็บไซต์ไหนถูกโฆษณาและตลาดสินค้าที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า CM Trade และบริษัทในเครือและสาขาอาจใช้ cookies เพื่อติดตามการเรียกดูของลูกค้าบนเว็บไซต์ CM Trade และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่มีชื่อและไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งได้รับและแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในผลิตภัณฑ์และบริการของ CM Trade

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน
ดาวน์โหลดเลย

CM Trade แอปพลิเคชั่นมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

เพิ่มเติม