CM Trade

下載APP領取贈金

下載
鎊美:寬幅震盪

GBPUSD

鎊美:寬幅震盪

2023-01-31

USDCNH:震盪拉升

USDCNH

USDCNH:震盪拉升

2023-01-30

USDCAD:空頭下移

USDCAD

USDCAD:空頭下移

2023-01-30

AUDUSD:高位整理

AUDUSD

AUDUSD:高位整理

2023-01-30

USDCHF:整理上移

USDCHF

USDCHF:整理上移

2023-01-30

EURUSD:高位下行

EURUSD

EURUSD:高位下行

2023-01-30

美日:窄幅整理

USDJPY

美日:窄幅整理

2023-01-30

鎊日:高位回撤

GBPJPY

鎊日:高位回撤

2023-01-30

鎊美:高位震盪

GBPUSD

鎊美:高位震盪

2023-01-30

USDCNH:空頭下移

USDCNH

USDCNH:空頭下移

2023-01-27

USDCAD:空頭下挫

USDCAD

USDCAD:空頭下挫

2023-01-27

AUDUSD:高位整理

AUDUSD

AUDUSD:高位整理

2023-01-27

USDCHF:震盪上行

USDCHF

USDCHF:震盪上行

2023-01-27

EURUSD:寬幅震盪

EURUSD

EURUSD:寬幅震盪

2023-01-27

美日:震盪上移

USDJPY

美日:震盪上移

2023-01-27

鎊日:高位上移

GBPJPY

鎊日:高位上移

2023-01-27

鎊美:寬幅震盪

GBPUSD

鎊美:寬幅震盪

2023-01-27

美日:震盪回撤

USDJPY

美日:震盪回撤

2023-01-26

鎊日:高位下移

GBPJPY

鎊日:高位下移

2023-01-26

鎊美:震盪上移

GBPUSD

鎊美:震盪上移

2023-01-26

USDCNH:弱勢回撤

USDCNH

USDCNH:弱勢回撤

2023-01-26

USDCAD:低位震盪

USDCAD

USDCAD:低位震盪

2023-01-26

AUDUSD:高位整理

AUDUSD

AUDUSD:高位整理

2023-01-26

USDCHF:震盪回撤

USDCHF

USDCHF:震盪回撤

2023-01-26

EURUSD:高位震盪

EURUSD

EURUSD:高位震盪

2023-01-26

USDCNH:窄幅整理

USDCNH

USDCNH:窄幅整理

2023-01-25

USDCAD:低位徘徊

USDCAD

USDCAD:低位徘徊

2023-01-25

AUDUSD:高位上移

AUDUSD

AUDUSD:高位上移

2023-01-25

USDCHF:階梯式上行

USDCHF

USDCHF:階梯式上行

2023-01-25

EURUSD:高位震盪

EURUSD

EURUSD:高位震盪

2023-01-25

美日:空頭回撤

USDJPY

美日:空頭回撤

2023-01-25

鎊日:高位下移

GBPJPY

鎊日:高位下移

2023-01-25

鎊美:高位回撤

GBPUSD

鎊美:高位回撤

2023-01-25

USDCNH:波幅收窄

USDCNH

USDCNH:波幅收窄

2023-01-24

USDCAD:震盪下行

USDCAD

USDCAD:震盪下行

2023-01-24

AUDUSD:多頭上移

AUDUSD

AUDUSD:多頭上移

2023-01-24

USDCHF:低位上行

USDCHF

USDCHF:低位上行

2023-01-24

EURUSD:高位震盪

EURUSD

EURUSD:高位震盪

2023-01-24

美日:多頭上行

USDJPY

美日:多頭上行

2023-01-24

鎊日:多頭上移

GBPJPY

鎊日:多頭上移

2023-01-24

鎊美:高位回撤

GBPUSD

鎊美:高位回撤

2023-01-24

USDCNH:窄幅整理

USDCNH

USDCNH:窄幅整理

2023-01-23

USDCAD:急速下挫

USDCAD

USDCAD:急速下挫

2023-01-23

AUDUSD:震盪上行

AUDUSD

AUDUSD:震盪上行

2023-01-23

USDCHF:多頭拉升

USDCHF

USDCHF:多頭拉升

2023-01-23

EURUSD:高位震盪

EURUSD

EURUSD:高位震盪

2023-01-23

美日:震盪上移

USDJPY

美日:震盪上移

2023-01-23

鎊日:多頭上揚

GBPJPY

鎊日:多頭上揚

2023-01-23

鎊美:高位整理

GBPUSD

鎊美:高位整理

2023-01-23

USDCNH:窄幅震盪

USDCNH

USDCNH:窄幅震盪

2023-01-20

免費獲取
每日交易策略
立即下載

CM Trade 手機應用程式

財經日歷

更多