CM Trade

ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับโบนัส

ดาวน์โหลด

เรื่องของดัชนีฮั่งเส็ง (HSI) ที่นักลงทุนมือใหม่ควรจะรู้

2022-09-07
848

ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งหรือในภาษาอังกฤษเขียนกันว่า Hang Seng Index และมีตัวย่อว่า HSI หุ้นนี้เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดหกสิบแห่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทั้งนี้เป็นที่รู้กันดีว่าดัชนี Hang Seng (HSI) หรือหุ้นฮั่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งประกอบด้วยสี่ดัชนีย่อยในด้านอุตสาหกรรม การเงิน สาธารณูปโภค และการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งมีสัดส่วนประมาณ 40% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของการแลกเปลี่ยน นับตั้งแต่การก่อตั้งในเดือนกรกฎาคมปี 2507 ดัชนี Hang Seng (HSI) ได้เพิ่มจาก 100 จุดเป็นมากกว่า 28,000 จุด ณ เดือนกรกฎาคม 2564

เรื่องของดัชนีฮั่งเส็ง (HSI) ที่นักลงทุนมือใหม่ควรจะรู้


ความหมายของดัชนีหุ้น

ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเกี่ยวกับดัชนี Hang Seng (HSI) เราขอสรุปให้ท่านเข้าใจถึงความหมายของดัชนีหุ้นเสียก่อน ทั้งนี้ดัชนีหุ้นคือกลุ่มของหุ้นที่แสดงถึงภาพรวมของตลาดหรือส่วนหนึ่งของตลาดก็ได้ โดยเหล่านักลงทุนจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนของตนเอง โดยหุ้นฮั่ง คือดัชนีหุ้นในกลุ่มของหุ้นบลูชิพหรือหุ้นที่เป็นเจ้าใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ

ดัชนีหุ้นมีไว้เพื่ออะไร?

ดัชนีหุ้นมีไว้เพื่อตอบสนองจุดประสงค์ของนักลงทุน สถาบัน ผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์ ในการติดตามประสิทธิภาพของดัชนีหุ้นเพื่อทำความเข้าใจว่าตลาดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของดัชนี เช่น ดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง ที่ใช้วัดการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในช่วงเวลาใดก็ตาม และบ่อยครั้งที่นักลงทุนและผู้จัดการกองทุนใช้ดัชนีหุ้นเป็นเกณฑ์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนของตนเอง และแน่นอนว่าเหล่าผู้จัดการกองทุนที่ประสบความสำเร็จอาจใช้กองทุนที่มีผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนีใดดัชนีหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักลงทุนรายใหม่

ดัชนีฮั่งเส็ง (HSI) คืออะไร

ตลาดหุ้นฮ่องกงหรือตัวย่อ HKEX ถือเป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 38 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2565 ทั่วทั้งโลกการลงทุนต่างทราบกันดีว่าตลาดหุ้นฮ่องกงหรือตัวย่อ HKEx มีดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง เป็นดัชนีตลาดตราสารทุนสำหรับฮ่องกง และมักจะถูกกำหนดให้เป็นเหมือนมาตรวัดของตลาดเอเชียโดยทั่วไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง หุ้นฮั่ง คือตัวแทนของตลาดหุ้นฮ่องกง ทั้งนี้เนื่องด้วยฮ่องกงมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาก บริษัทที่เป็นหนึ่งในดัชนี Hang Seng (HSI) จึงเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงและหลายท่านคงเคยได้ยินมาบ้าง โดยหุ้นที่ประกอบเป็นดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง ได้แก่ ธนาคารรายใหญ่ บริษัทสาธารณูปโภค บริษัทอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทบันเทิง

รายชื่อบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งในดัชนี Hang Seng (HSI) ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2565 ได้แก่

CSPC Pharmaceutical Group Limited

China Mengniu Dairy Company Limited

ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน จำกัด

CITIC Limited

China Petroleum & Chemical Corporation

บริษัท เทคโทรนิคอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท นิวเวิลด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

CLP Holdings Limited

Galaxy Entertainment Group Limited

ราคา HSI DW

HSI DW มีรูปแบบการเทรดและการจัดการคล้ายการซื้อขายหุ้น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมรวมถึงค่าคอมมิชชั่นนายหน้า ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ทั้งนี้โดยทั่วไป HSI DW จะชำระเป็นเงินสดและไม่ต้องเสียอากรแสตมป์

ตารางต่อไปนี้แสดงราคาของดัชนีฮั่งเส็ง ตั้งแต่ปีค.ศ. 2010-2021 หรือเทียบเป็นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553- 2564

เรื่องของดัชนีฮั่งเส็ง (HSI) ที่นักลงทุนมือใหม่ควรจะรู้


ความหมายของการลงทุน DW หรือ Derivative Warrants (ภาษาไทย : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์)

DW ถือเป็นรูปการเทรดดัชนีนิดหนึ่ง โดยจะมีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนระหว่างชั่วโมงซื้อขายในกระดานโดยจะชำระใน T+2 (ทั้งที่ความหมายของ T คือวันที่ทำธุรกรรม) โดยนักลงทุนสามารถติดต่อโบรคเกอร์เพื่อสั่งซื้อ โดยสัญญา DW จะ "exercise" เมื่อผู้ถือใช้สิทธิในการซื้อหรือขายดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง โดยส่วนมากจะชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้ DW มีอายุสูงสุดห้าปี แต่ DW ส่วนใหญ่ในตลาดมักจะมีอายุสั้นกว่า โดยปกติหกเดือนถึงสองปี

การลงทุนประเภท HSI DW โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ การ call (คอล) และการ put (พุท)

  • Call warrant (คอลวอร์แรนท์)

ผู้ถือคอลวอร์แรนท์มักจะมีมุมมองเชิงบวกต่อราคาของดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง และคาดการณ์ว่าหุ้นฮั่งกำลังจะเข้าสู่ขาขึ้น โดยผู้ถือคอลวอร์แรนท์มีสิทธิแต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อดัชนีหุ้นฮั่งเส็งตามจำนวนที่กำหนดในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (หรือที่เรียกว่าราคาใช้สิทธิ หรือ exercise price) จากผู้ออกใบ HSI DW (ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์) ทั้งนี้ผู้ที่ถือคอลวอร์แรนท์จะขายหรือรอจนสิ้นอายุก็ได้ เมื่อคอลวอร์แรนท์หมดอายุ หากราคาของดัชนีหุ้นฮั่งเส็งสูงกว่าราคาการใช้สิทธิของอนุพันธ์ HSI DW จะเป็น " in-the-money " และจะใช้สิทธิโดยอัตโนมัติ ผู้ถือใบ HSI DW ที่ชำระด้วยเงินสด จะได้รับการชำระเงินด้วยเงินสดเป็นจำนวนเงินเท่ากับส่วนต่างที่เป็นบวกระหว่างราคาชำระกับราคาการใช้สิทธิของใบ HSI DW ที่อัพเดตแล้ว โดยอัตราส่วนสิทธิราคาปิดของ Call Warrant คือราคาปิดเฉลี่ย 5 วันของดัชนีหุ้นฮั่งเส็งก่อนวันหมดอายุ ณ วันหมดอายุ หากราคาปิดของดัชนีหุ้นฮั่งเส็งต่ำกว่าราคาใช้สิทธิใบ HSI DW จะ “out-of-the-money” ก็คือไม่มีค่านั่นเอง

  • Put warrant (พุทวอร์แรนท์)

ในทางกลับกันผู้ถือพุทวอร์แรนท์มักมองว่าดัชนีหุ้นฮั่งเส็งกำลังอยู่ในช่วงขาลง โดยผู้ถือพุทวอร์แรนท์มีสิทธิแต่ไม่มีภาระผูกพันในการขายดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง จำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ออก HSI DW ในราคาที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ผู้พุทวอร์แรนท์จะขายหรือรอจนสิ้นอายุก็ได้ เมื่อพุทวอร์แรนท์หมดอายุแล้วหากราคาของดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง ต่ำกว่าราคาการใช้สิทธิของอนุพันธ์ วอแรนต์อนุพันธ์จะเป็น " in-the-money" และจะใช้สิทธิโดยอัตโนมัติ ผู้ถือ HSI DW ที่ ชำระด้วยเงินสด จะได้รับการชำระเงินสดเป็นจำนวนเงินเท่ากับส่วนต่างที่เป็นบวกระหว่างราคาใช้สิทธิของใบ HSI DW ที่จะซื้อหุ้นกับราคาการชำระบัญชีของ ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งปรับตามอัตราส่วนสิทธิ ราคาการชำระบัญชีของพุทวอร์แรนต์คือราคาปิดเฉลี่ย 5 วันของดัชนีหุ้นฮั่งเส็งก่อนวันหมดอายุของใบ HSI DW (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ณ วันหมดอายุ หากราคาชำระของดัชนีหุ้นฮั่งเส็งสูงกว่าราคาใช้สิทธิใบ HSI DW จะ “out-of-the-money” ก็คือไม่มีค่านั่นเอง

เรื่องของดัชนีฮั่งเส็ง (HSI) ที่นักลงทุนมือใหม่ควรจะรู้


ดัชนี Hang Seng (HSI) น่าลงทุนอย่างไร

เนื่องจากทิศทางของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเนื่องจากสถานการณ์โควิด ตลาดการลงทุนจึงค่อนข้างผันผวนและการลงทุนดัชนีหุ้นฮั่งเส็งเป็นวิธีง่ายๆ ในการติดตามสถานะโดยรวมของตลาด และช่วยการวัดสถานะปัจจุบันของตลาดจะเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ข้อมูลของราคาหุ้นฮั่งในอดีต สามารถทำให้นักลงทุนเห็นภาพและเกิดไอเดียได้ว่ามีเกิดอะไรขึ้นในอดีตกับตลาด ซึ่งจะสามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ดีขึ้น แตกต่างจากการลงทุนโดยหุ้นโดยตรงที่หลายครั้งราคาหุ้นวิ่งขึ้นลงเร็วเกินไป ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งจึงถือว่าตอบโจทย์การลงทุนได้ดี เพราะบริษัทในหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่ประกอบขึ้นเป็นดัชนีไม่ได้มีราคาที่เพิ่มขึ้นและหรือร่วงลงพร้อมกัน ทำให้ราคาไม่เหวี่ยงจนเกินไป และยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ลงทุนในรูปแบบ DW ซึ่งเป็นทางเลือกการลงทุนที่สามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง

ทําไม HSI DW ถึงเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุน

ทําไมดัชนี HSI DW ถึงเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุน คำตอบที่สั้นและกระชับที่สุด คือ HSI DW เป็นทางเลือกการลงทุนที่สามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง ดังนั้นหากท่านต้องการเทรด วิธีที่ง่ายที่สุดในการลงทุนในดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง คือการเทรด HSI DW แม้ว่าจะไม่มีการซื้อขายเพื่อครอบครองหุ้นจริงก็ตาม แต่คุณสามารถทำกำไรได้ง่ายด้วยเงินลงทุนไม่มากนักผ่านตัวเลือกเลเวอเรจ ทางเลือกที่ดีที่สุดคือลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของ CM Trade ซึ่งติดตามดัชนี HSI DW ซึ่งเป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตามราคาตลาดโดยเมื่อเทรด  HSI DW การซื้อขายจะดำเนินการออนไลน์ ผู้ซื้อขายต้องการแพลตฟอร์มการซื้อขายคุณภาพสูง เช่น MetaTrader 4 อีกทั้ง CM Trade ยังมอบตัวเลือกการซื้อขายบนมือถือสำหรับ Android และ iOS รวมถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายซึ่งปรับให้เหมาะกับผู้ใช้งาน และยังให้โบนัสแก่ผู้ใช้รายใหม่อีกด้วย CM Trade ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ FSA ผู้ลงทุนจะไม่พบปัญหาด้านความปลอดภัย จึงทำให้สามารถครองใจผู้ใช้บริการมาอย่างยาวนาน

เรื่องของดัชนีฮั่งเส็ง (HSI) ที่นักลงทุนมือใหม่ควรจะรู้


สรุป

ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำ ทำให้นักลงทุนต่างชาติที่ติดตามตลาดนี้มักจะเฝ้าดูดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง เพราะเป็นดัชนีที่ติดตามบริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง การเทรด HSI DW ถึงเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุน หากท่านกำลังมองหาการรูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งจึงถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการลงทุนสำหรับนักลงทุนสมัยใหม่

ข้อมูลข้างต้นจัดทำโดยนักวิเคราะห์พิเศษและใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น CM Trade ไม่รับประกันความถูกต้อง ทันเวลา และความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูล ดังนั้นคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้มากเกินไป CM Trade ไม่ใช่บริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงิน และให้บริการเฉพาะลักษณะการดำเนินการตามคำสั่งเท่านั้น ผู้อ่านควรขอคำแนะนำในการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดของเรา

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน
ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

CM Trade แอปพลิเคชันมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

มากกว่า

ได้รับความนิยมสูงสุด